logo
logo

Salgsbetingelser

Betingelser & vilkår for bookinger ved IceCap Explore

Nedenstående betingelser er aftalegrundlaget mellem dig som kunde og os som turudbyder. Vi opfordrer dig til at læse betingelserne inden du reserverer dine udflugter.

IceCap Explore benytter kun både godkendt af søfartsstyrelsen til passagersejlads og med gyldige forsikringer. Ligeledes benyttes kun helikopter med alle nødvendige tilladelser fra Statens Lufthavnsvæsen samt lovpligtige forsikringer primært fra Air Greenland.

Oplysninger

Alle priser oplyst på bookingportalen er de faktiske priser. Der tillægges kun evt. det gebyr som banken tager for korthåndteringen (se oversigt længere nede). I Grønland tillægges der ikke moms eller andre afgifter på oplevelser, overnatninger og rejser.

Alle kontrakter imellem køber indgås på dansk eller engelsk.

Reservation

Du kan gebyrfrit booke en udflugt på www.IceCapexplore.com.

Reservationer er først endeligt bekræftede, når onlinebetalingen er gennemført.

Vi sender bekræftelser, billetter og evt. anden nødvendig information per e-mail. Du skal således selv medbringe disse dokumenter, som dokumentation for dit ophold og udflugter. Husk at gennemlæse disse dokumenter inden afrejse. De indeholder vigtig information og gode råd om de bookede aktiviteter.

Hvis navnene på din billet eller bekræftelse ikke stemmer overens med din bestilling, skal du huske straks at gøre os opmærksomme på dette på info@icecapexplore.com .

Aflysninger

IceCap Explore forbeholder sig retten til at aflyse arrangementer i følgende tilfælde: for få tilmeldinger, som angivet ved booking, dårlige is- eller sneforhold, teknik på båd, dårligt vejr samt i tilfælde der ligger uden for IceCap Explores kontrol, der umuliggør gennemførelse på forsvarlig vis. Det er kaptajnen eller IceCap Explore der afgør, om vejret er til gennemførelse eller ej.

Hvis IceCap Explore aflyser et arrangement af en af ovennævnte grunde bliver udflugtens fulde beløb, samt evt. betalte gebyrer fuldt refunderet til kunden.

Hvis kunden har købt flere ture hos IceCap Explore , og en enkel udflugts programændring får indflydelse på andre udflugter i det samlede program, vil vi uden beregning forsøge at tilpasse det samlede program, så alt kan nås.

Skulle udflugter i denne forbindelse blive aflyst refunderer vi også dem, såfremt de er bestilt igennem IceCap Explore.  IceCap Explore påtager sig ikke ansvaret for andre operatørers udflugter hvis programændringer påvirker disse.

Afkortede ture

Ture kan af forskellige grunde blive afkortet eller ændret undervejs. Det kan være vejret, sneføret, isforholdene etc.

Vandreture kan ændres pga. uforudset tåge eller andet vejrlig, der ikke tillader turens fulde gennemførsel eller planlagt rute. Det er alene guiden på turen der afgør dette. Der ydes efterfølgende ingen kompensation eller erstatning for ændrede eller afkortede vandreture.

Bådture kan ændres i rute og længde afhængig af vejr -og isforhold. Det er alene skibets kaptajn der afgør dette. Der refunderes efterfølgende for mistet sejltid, hvis dette overskrider 25% af turens samlede længde.

Hvis du som kunde ønsker at afbestille eller ændre en booking

Vi anbefaler på det kraftigste, at du køber en god sygdoms- afbestillingsforsikring og en rejseforsikring, så du er sikret i tilfælde af sygdom hos dig, dine medrejsende eller nærmeste familie, og i tilfælde af flyforsinkelser.

IceCap Explore tager ikke ansvaret for forsinkelser i rejsen til Ilulissat i tilfælde af irregularitet hos transportselskaberne. Skulle du blive ramt af forsinkelse på vej til Ilulissat, der betyder at du ikke kan deltage i et købt arrangement, beder vi dig kontakte IceCap Explore så hurtigt om muligt. Vi vil i hver enkelt tilfælde prøve at ombooke dig til en anden dag, men der er ingen garanti for at dette er muligt.

Indtil 30 dage før udflugten, er det muligt gebyrfrit at foretage afbestilling af bookede aktiviteter.

Ved annullering eller ændring af bådture er der, uanset tidspunkt for annulleringen, et gebyr på DKK 75,- pr. billet. De eneste undtagelser er Force Majeure. COVID er ikke Force Majeure. Bliver du forhindret i at rejse grundet COVID, vil det være et mellemværende mellem dig og din rejseforsikring.

E.v.t sponsorater, nævnt ved billetkøb, er ikke refunderbare.

Billet påkrævet

Deltagelse i et arrangement er ikke mulig uden billet. Billetten er personlig, og kan ikke benyttes af andre. Medbring endvidere gyldigt myndighedsudstedt billedlegitimation.

Minimum antal deltagere

De enkelte udflugter har et givent antal minimums deltagere. Det antal er beskrevet under de enkelte udflugter. Vi gør i enkelte tilfælde undtagelser, og gennemfører med et mindre antal. Aflysning af ture pga. for få tilmeldte kan ske ind til en time før turens afgang. Hvis dette skulle ske, tilbyder vi en alternativ tur. Er dette ikke muligt, annullerer og refunderer vi turen. Herudover kan der ikke gøres erstatningskrav gældende mod IceCap Explore.

Sværhedsgrader

IceCap Explore forudsætter, at du grundigt læser turbeskrivelsen på de ture du bestiller. Herunder at sværhedsgraden passer med din fysiske formåen.

Email

Ved booking skal du opgive din e-mailadresse. Du er selv ansvarlig for at oplyse os om evt. ændringer til adressen.

Fortrydelsesret                    

Indtil 30 dage før udflugten, er det muligt gebyrfrit at foretage afbestilling af bookede aktiviteter.

Ved annullering eller ændring af bådture er der, uanset tidspunkt for annulleringen, et gebyr på DKK 75,- pr. billet.

Såfremt turen ikke kan gennemføres, grundet vejrforhold eller teknik på båden, søges en alternativ afgang. Lykkes det ikke, tilbagebetales alle pengene.

Erstatningsansvar

IceCap Explore frasiger sig et hvert ansvar i forhold til aflyste ture, og kompensationer i forhold til forventede oplevelser. Endvidere afskriver vi os også enhver erstatningspligt i forhold til forsinkelser af udflugter, der betyder at deltagere mister forbindelse til anden videretransport.

IceCap Explore begrænser endvidere erstatningsansvaret for flytransporternes vedkommende til de summer, der er fastsat i Luftfartsloven af 1960 med senere ændringer. Og for søtransport i henhold til de summer, der er fastsat i ”søloven” og Athen konventionen vedrørende søfart.

Ansvarsfraskrivelse

Da nogle af IceCap Explore udbudte arrangementer primært er for ”de aktive”, kan der opstå farefulde situationer, enten som en del af den pågældende udflugt eller som en følgevirkning af turen. Uventede situationer kan opstå på vandreture, både kan kæntre, snescootere kan vælte etc.

IceCap Explore tilstræber i alle situationer at udvise den størst mulige forsigtighed, og at foretage alle relevante sikkerhedsforanstaltninger, men det skal understreges, at det er på deltagerens eget ansvar at deltage i de arrangerede aktiviteter, og deltageren accepterer dermed den risiko, der er forbundet hermed. IceCap Explore er dermed ikke ansvarlig for tab, skader, omkostninger eller udgifter, som følge af deltagelse i de arrangerede udflugter.  Deltageren opfordres til selv at være med til at vurdere situationen og sige fra, hvis han/hun føler sig utryg.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal fremsættes under turen, så de utilfredsstillende forhold kan forsøges forbedret med det samme. Ligeledes skal de rettes til IceCap Explores personale umiddelbart efter aktivitetens afslutning. Kan man ikke her løse klagens mål skal en skriftlig klage fremsendes senest 3 uger efter hjemkomst fra turen. Alle søgsmål mod IceCap Explore skal anlægges ved kredsretten i Ilulissat efter grønlandsk ret. Reklamationer sendes til mail info@icecapexplore.com  eller kan ringes til +299 549191

Prisændring efter bestilling

Hos IceCap Explore forbeholder vi os ret til, efter bestilling, at forhøje priserne hvis der sker ændringer i indkøbsforhold, transportomkostninger (herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer som lufthavns-, landings- eller startafgifter), valutakurser eller andre omstændigheder, som vi som arrangør ikke på forhånd kan tage højde for.

Kreditkort gebyrer

Ved køb på kreditkort opkræver banken gebyrer som vi lægger oven i prisen. Vi opkræver de til enhver tid gældende gebyrer for pågældende kort. Pr. april 2019 så gebyrlisten sådan ud:

Dankort og Visa Dankort, 2,5 DKK

Dansk udstedte debetkort,  1,55% af ordren + 0,19 DKK

Dansk udstedte Mastercard og Visa, 2,00 % af ordren + 0,19 DKK

Internationalt udstedt debetkort, 3,54% af ordren + 0,19 DKK

Internationalt udstedte Mastercard og Visa, 3,99% af ordren + 0,19 DKK

Kreditkort gebyrer refunderes ikke, hvis kunden selv vælger at aflyse en udflugt. Hvis  IceCap Explore aflyser en udflugt vil gebyret blive refunderet.

Forsikringer

IceCap Explore har de lovpligtige forsikringer. Men de omfatter ikke forsikring af deltagernes private ejendele. Skulle private ejendel blive beskadiget eller mistet undervejs på turen, er det for deltagerens egen regning og risiko. Vi anbefaler derfor, at man inden afrejse fra hjemlandet sikre sig, at man har en forsikring der dækker i disse tilfælde.

Øvrige betingelser

Vi har gjort vores bedste for at undgå trykfejl i vores salgsmateriale, herunder annoncer og hjemmeside, men det kan jo ske fejl. Vi tager derfor forbehold for trykfejl i disse medier. Alle søgsmål mod IceCap Explore skal anlægges ved kredsretten i Ilulissat efter grønlandsk ret.

Ilulissat den 1. marts 2023.